See juhtus varsti peale Eesti Vabariigi sündi, kui 1925. aastal alustati vastloodud Voltveti Metsakoolis metsnike koolitamist. Põhjuseks suur puudus metsanduslikust kaadrist, nii algas metsandusliku hariduse andmine Eestis.

Voltveti metsakoolina 1925. aastal alustanud Tihemetsa tehnikum võib tagasi vaadata 91-aastasele arenguteele. Nende aastate jooksul on Tihemetsas koolitust saanud mitut masti metsamehed, tehnikahuvilised põllumehed, raamatupidajad ja sekretär-asjaajajad.

Nendesse aastatesse mahub koos korduvate reorganiseerimistega paremaid ja halvemaid aegu.

Kool on tegutsenud mitmete nimetuste all.

1925 - 1939 Voltveti Metsakool

1939 - 1944 Tihemetsa Metsatehnikum

1944 - 1959 Tihemetsa Metsatehniline Tehnikum

1959. aastal jätkus metsahariduse andmine Luual, kuhu viidi üle ka Tihemetsa Tehnikumi metsaosakonna varad. Samal ajal toodi Tihemetsa üle Vaeküla Põllumajandustehnikum ja metsaharidus asendus põllumajanduslikuga. Tehnikum jätkas tegutsemist uute nimetuste all:

1959 - 1961 Tihemetsa Põllu- ja Metsamajandustehnikum

1961 - 1968 Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum

1968 - 1993 Tihemetsa Sovhoostehnikum

1993 - 2003 Tihemetsa Põllumajandustehnikum

1993. aastal avati tehnikumis taas metsanduse eriala.

2003. aasta 11.veebruaril otsustas Haridus- ja Teadusministeerium koolide ühendamise ja 1. septembrist 2003 on Tihemetsas Pärnumaa kutsehariduskeskuse üks osakond - esialgse nimega Tihemetsa õppekoht ja hilisema nimega Voltveti koolituskeskus.

Alates 1. septembrist 2016 Tihemetsas õppetööd enam ei toimu ja kool on suletud.

Kui lugeda kokku kõigi koolide lõpetanute nimed, saab neid kokku üle 9000.