MTÜ Tihemetsa Vilistlane liikmeks võivad astuda kõik Tihemetsa tehnikumi vilistlased ja tänased õpilased, Tihemetsa tehnikumi endised ja praegused õpetajad ja töötajad ning kohalik kogukond, kes on huvitatud ja tunnevad muret Tihemetsa käekäigu pärast.

MTÜ liikmel on õigus:

1) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul

2) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks

3) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta

MTÜ Tihemetsa Vilistlane liikmeks astumisel on sisseastumismaks 10 eurot. 
MTÜ liikmemaks 10 eurot aastas.

Liikmeks astumise avaldus asub SIIN